Jelle Damhuis
Patiëntenambassadeur

Jelle Damhuis heeft twee keer kanker overleefd en heeft net de behandeling voor Non-Hodgkin Lymfoom afgerond. Hij reïntegreert nu in het werkzame leven bij ons team van Tired of Cancer. Hij is een cruciaal onderdeel van het team door de gebruikerservaring te verbeteren en door de bekendheid van KGV te vergroten via onder meer patiëntenorganisaties.