Karen van Rassel
Aanbevelingscomité

CEO Lymphoma Coalition

Karen van Rassel is sinds de oprichting betrokken bij de Lymphoma Coalition, en sinds 2010 is ze CEO Voordat ze in de gezondheidszorg kwam, was ze meer dan 20 jaar werkzaam in de marketing- en reclame-industrie. Karen is sinds 2014 betrokken bij Tired of Cancer omdat de LC Global Patient Survey als uitkomst heeft dat vermoeidheid het grootste probleem is bij patiënten. Ze vindt Untire een uniek hulpmiddel om patiënten te helpen begrijpen dat ze niet alleen zijn en hen te begeleiden en vaardigheden te bieden om hen te helpen bij het dagelijks leven.