Peter Gielissen
Peter Gielissen
Adviseur

Peter Gielissen is multimedia- en uitgeverijondernemer en is adviseur van Tired of Cancer. In de begindagen van het internet richtte Peter zijn eerste bedrijf op dat streaming technologie naar Nederland bracht. Later richtte hij een tweede bedrijf (20 fte) op, Damocles Publishing, dat werd overgenomen door het wereldwijde ICT-bedrijf Lost Boys. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring binnen de (snel veranderende) multimediabusiness en is nog steeds pionier op het gebied van technische (digitale omroep) en media business innovaties (shared revenue business modellen). Peter is bij Tired of Cancer vanwege de potentie om nieuwe medische media te innoveren.