Privacy policy

De “website” van de Tired of Cancer-app wordt je aangeboden door Tired of Cancer B.V. – ook aangeduid met “ToC BV, we, ons” –, een bedrijf naar Nederlands recht dat aan Europese richtlijnen voor mHealth voldoet. We zijn gevestigd op het Lucas Bolwerk 6, 3521 EG in Utrecht.

Onze oprichter, dr. Bram Kuiper, wil met de app (ex-)kankerpatiënten over de hele wereld helpen met hun vermoeidheid en alles wat daarmee samenhangt. De bewustwording en het onderzoek naar kankergerelateerde vermoeidheid of “CRF” staan nog in de kinderschoenen. ToC BV wil meer onderzoek doen naar CRF en via een app hulpmiddelen aanbieden om beter met CRF om te gaan.

ToC BV hecht groot belang aan de bescherming van de gegevens van haar gebruikers. Daarom worden je persoonsgegevens, dat wil zeggen alle gegevens waarmee je direct of indirect geïdentificeerd kunt worden, zorgvuldig behandeld en beschermd. Bij het verwerken van gegevens houdt ToC BV zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

Mocht je vragen hebben over je gegevens of de bescherming van je privacy, neem dan contact met ons op via privacy@tiredofcancerapp.com.

1.      Je gegevens

Wat we verzamelen

Door het gebruik van onze website en onze diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Daarnaast kunnen we bepaalde informatie verzamelen, opslaan en gebruiken die je aan ons verstrekt via het contactformulier of via e-mail, waaronder maar niet beperkt tot vragen, opmerkingen, feedback enz.

We kunnen bepaalde anonieme gegevens automatisch verzamelen, waaronder maar niet beperkt tot de vingerafdruk van je browser en besturingssysteem, taal, locatiegegevens en informatie over de manier waarop je de website gebruikt, bijvoorbeeld welke delen van website je bekeken of gebruikt hebt en hoe lang je in een bepaald deel bent gebleven.

Hoe we gebruikmaken van je gegevens

We verzamelen informatie in de eerste plaats om onze website aan te bieden en te verbeteren en ervoor te zorgen dat deze prettig en makkelijk te navigeren is.

Verder kunnen we je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken (zie diensten):

 • Om de nieuwsbrieven en mailings te sturen waarvoor je je hebt aangemeld (met je expliciete toestemming)
 • Om vragen en opmerkingen te beantwoorden en klantenservice te bieden.

Let op: ToC BV neemt geen besluiten op grond van geautomatiseerde verwerking (algoritmen) die negatieve gevolgen voor je zouden kunnen hebben.

2.      Diensten

Nieuwsbrieven

Om je aan te melden voor onze nieuwsbrief moet je je naam en e-mailadres opgeven. Na de aanmelding moet je expliciet toestemming geven en bewaren we je gegevens tot je je weer afmeldt.

ToC BV gaat zorgvuldig om met je geregistreerde gegevens. We verkopen geen e-mailadressen, namen of profielen aan derden. De inschrijving is bedoeld om je in de toekomst informatieve en/of commerciële berichten over ToC BV te sturen.

Je kunt je naam en e-mailadres altijd controleren en wijzigen via de inschrijvingsinstellingen van MailChimp. Je opent ze via een link onder aan de nieuwsbrief.

We gebruiken MailChimp om je onze nieuwsbrieven toe te sturen. Raadpleeg hun privacybeleid voor meer informatie: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Klantenservice via het contactformulier en e-mail

Op onze website staat een contactformulier en ons email adres. Deze kunnen gebruik worden voor vragen, opmerkingen, support, feedback etc. Wanneer je via het contact formulier of e-mail adres contact met ons zoek vraagt dan wel ontvangt ToC BV de volgende persoonsgegevens:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Informatie die betrekking heeft op de vraag/opmerking, support, etc.

Tired of Cancer verwerkt je persoonsgegevens met als doel te reageren op een vraag of klacht of een ander bericht dat je naar ons hebt verstuurd. Daarom is het verplicht om persoonsgegevens in te vullen. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is dat deze nodig is om de legitieme belangen van ToC BV en die van jou te behartigen. We doelen hiermee op het concrete belang dat ToC BV en jij erbij hebben om op jouw verzoek te reageren op vragen, klachten of andere soorten berichten. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de vraag, de klacht of het andere bericht dat via het contactformulier is verstuurd, volledig te beantwoorden en af te handelen. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd.

We gebruiken Microsoft365 voor alle e-mailberichten. Raadpleeg hun privacybeleid voor meer informatie: https://www.microsoft.com/online/legal/v2/?docid=18&langid=en-UK

3.      Diensten van derden

Google Analytics

We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. De gegevens die we met Google Analytics verzamelen, zijn geanonimiseerd en versleuteld. Het is niet toegestaan gegevens met Google te delen. Verder gebruiken we Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Meer informatie, met name over Google Analytics, vind je in het privacybeleid van Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Socialmediaknoppen

We gebruiken knoppen om onze pagina’s, blogs enz. te promoten of delen op Facebook, Twitter, Google+ of LinkedIn. Deze knoppen zijn door deze socialmediaplatforms zelf gecreëerd en maken gebruik van een cookie. De cookies kunnen verschillende functies hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld onthouden dat je ingelogd bent op een bepaald socialmediaplatform, zodat je niet hoeft in te loggen om te delen.

Lees de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn goed door als je wilt weten wat deze socialmediaplatforms met je persoonsgegevens doen.

Embedded content

We maken op onze website gebruik van embedded content die gehost wordt door Vimeo.

Vimeo maakt gebruik van cookies en kan persoonsgegevens verzamelen. In de privacyverklaring van Vimeo kun je lezen hoe Vimeo omgaat met je persoonsgegevens: https://vimeo.com/privacy

4.      Cookies

Op onze website maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door je browser op je computer of apparaat worden opgeslagen. Er zijn twee soorten cookies: permanente cookies en sessiecookies. Permanente cookies blijven op je pc of mobiele apparaat staan als je offline gaat. Sessiecookies worden verwijderd zodra je je webbrowser afsluit.

We gebruiken cookies om onze Website goed te beheren, maar ook om anoniem inzicht te krijgen in hoe je onze website gebruikt en hoe we dat kunnen verbeteren (door middel van Google Analytics). De zogenaamde tracking cookies, die geplaatst worden voor analyse- of reclamedoeleinden, zijn cookies van derden. Deze cookies worden niet door ons ingesteld, maar door diensten van derden zoals YouTube en Facebook.

Wil je geen cookies gebruiken? Je kunt ze makkelijk uitschakelen in je browser. Hoe je dat precies moet doen, lees je op https://cookiesandyou.com.

5.      Gegevensverwerking en -beveiliging

Hoe verwerken en beveiligen we je gegevens? Samengevat:

 • Je gegevens worden opgeslagen in beveiligde applicaties (soms zijn dit applicaties van derden);
 • Je persoonsgegevens worden niet verstrekt, verkocht, verhuurd, uitgeleend of anderszins bekendgemaakt aan derden, tenzij: je ons hiervoor toestemming hebt gegeven; we wettelijk verplicht zijn om dit te doen, bijvoorbeeld in reactie op een dagvaarding, gerechtelijk bevel of andere juridische procedure; dit nodig is om de eigendomsrechten van deze website te beschermen en te verdedigen.
 • We kunnen ook geaggregeerde, niet-persoonlijke informatie over het gebruik van de website delen met niet-gelieerde derden. Deze geaggregeerde informatie bevat geen persoonlijke gegevens over jou.
 • Sommige diensten worden door ToC uitbesteed aan externe serviceproviders. Als verwerkingsverantwoordelijke zorgt ToC BV ervoor dat de externe serviceprovider te allen tijde gebonden is aan een passende overeenkomst in overeenstemming met toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming, en dat je gegevens te allen tijde beschermd blijven.
 • Gecontracteerde derden, ook wel verwerkers genoemd, hebben als taak om je gegevens uitsluitend voor overeengekomen doeleinden te verwerken. Gegevensverwerking voor andere doeleinden is niet toegestaan.
 • ToC BV neemt passende technische en organisatorische maatregelen en voert procedures in om te garanderen dat je rechten worden beschermd, en neemt daarbij altijd de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming in acht.
 • De persoonsgegevens die je verstrekt worden naar ons verstuurd in versleutelde vorm via een HTTPS-verbinding. Om te voorkomen dat je namens ons e-mails ontvangt die virussen bevatten, aangemerkt worden als spam of bedoeld zijn om persoonlijke (login)gegevens te verkrijgen, maken we gebruik van de internetstandaarden DKIM en SPF. Hierdoor is het mogelijk een beveiligde verbinding met je ontvangende e-mailservers tot stand te brengen (voor zover ze dit ondersteunen).
 • Als sprake is van een beveiligingsinbreuk die leidt tot onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde bekendmaking van of toegang tot je persoonsgegevens, dan stelt ToC BV je onverwijld van de inbreuk op de hoogte, en geeft daarbij een korte omschrijving van de mogelijke gevolgen en beveelt maatregelen aan om mogelijke negatieve effecten van de inbreuk tegen te gaan.

6.      Je rechten

Jouw gegevens zijn jouw eigendom. Onder alle omstandigheden.

Opslag van gegevens

Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig is. De bewaartermijn hangt af van het doel waarvoor we de gegevens hebben ontvangen of verzameld, en van wettelijke verplichtingen om de gegevens te bewaren. Mocht je vragen hebben, neem dan contact op via privacy@tiredofcancerapp.com.

Inzage, correctie of verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ToC BV. Ook heb je recht op de overdraagbaarheid van gegevens. Dat betekent dat je een verzoek bij ons kunt indienen om je de persoonsgegevens toe te sturen die we hebben verzameld.

Je kunt een verzoek om inzage, correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens, of een verzoek om je toestemming te trekken of bezwaar tegen maken de verwerking van je persoonsgegevens, sturen naar privacy@tiredofcancerapp.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek om inzage door jou is ingediend, vragen we je een kopie van je identiteitsdocument als bijlage mee te sturen met het verzoek. Maak in deze kopie het volgende zwart om je privacy te beschermen: je pasfoto, de machineleesbare zone (de strook met nummers onder aan het paspoort), het paspoortnummer en het burgerservicenummer. We proberen zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek te reageren.

Vragen/Klachten/Feedback

Mocht je vragen, klachten of bezwaren hebben met betrekking tot je rechten en persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via privacy@tiredofcancerapp.com

 7.      Tot slot

We behouden ons het recht voor dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen om technologische vooruitgang te weerspiegelen, evenals veranderingen in de wet, in de manier waarop we gegevens verzamelen en gebruiken, en in de kenmerken van door ToC BV aangeboden diensten. Wijzigingen van het privacybeleid worden op deze pagina bekendgemaakt. Als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zal ToC BV je er meer nadrukkelijk op wijzen.

© TIRED OF CANCER BV. ALL RIGHTS RESERVED | PRIVACY POLICY | KVK / CC NL: 59422610